MENU

Zittenblijvers

Tentoonstellingen

Het zitmeubel door Belgische designers i.s.m. Optimo
De tentoonstelling “Zitten-blijvers” werd op verzoek van de organisatoren van Art Nocturne samengesteld door Optimo, het Overlegplatform tussen industriële meubelfabrikanten en ontwerpers. Het thema van de expo is hedendaags zitmeubeldesign, waarbij het adjectief hedendaags niet enkel slaat op het design en de vormgeving, maar ook op het zitten zelf. Deze zitobjecten nodigen de gebruiker immers uit tot actief, multifunctioneel zitten. De bezoeker van de tentoonstelling wordt bovendien ook uitgenodigd tot een reflectie over de relatie tussen antiek en design. Zijn deze zitobjecten “blijvers” of toekomstige klassiekers? Is het design van vandaag het antiek van de toekomst?
Design op een kunst- en antiekbeurs: een vreemde combinatie? Antiek en design hebben wellicht meer met elkaar gemeen dan we op het eerste gezicht zouden vermoeden. In beide gevallen gaat het om voorwerpen die worden gekenmerkt door authenticiteit en meerwaarde.
Op dit ogenblik telt Vlaanderen tientallen getalenteerde productontwikkelaars en meubelontwerpers. België kent een economisch belangrijke meubelindustrie, waardoor interactie en samenwerking mogelijk is tussen industrie en ontwerpers. Gelet op de omvang en de verscheidenheid van het Belgisch designaanbod werd de inhoud van deze thematentoonstelling beperkt tot hedendaags zitmeubeldesign, waaronder we verstaan dat de ontwerpen niet ouder zijn dan 10 jaar.


Chris De Roock