MENU

Toeristische affiches van Knokke-Heist

Tentoonstellingen

i.s.m. Dienst van Toerisme Knokke-Heist
Ondanks de evolutie op mediavlak en de TV, de video, de computer en het internet is de affiche nog steeds van groot belang in de wereld van de publiciteit. Allerhande druktechnieken en de digitale fotografie zijn in volle expansie ter bevordering van de kwaliteit van het afgeleverd product. In steden en gemeenten worden op strategisch zichtbare plaatsen affiches voorzien. Nu noemen we dit een onderdeel van het straatmeubilair. Meer dan honderd jaar geleden zag de affiche het daglicht.
Eind 19de eeuw waren de muren van theaters, schouwburgen, treinstations en reclamezuilen volgeplakt met affiches Ze waren de weerspiegeling van de Belle Epoque. Culturele activiteiten en het promoten van consumptiegoederen werden in de eerste plaats via affiches bekendgemaakt. Voor de badplaatsen zou dit ook het middel bij uitstek worden om publiciteit te voeren.
De start van de beeldende affiche mag toegeschreven worden aan de Duitser Aloys Senefelder (°1798) die met de steendrukmethode het vermenigvuldigen toeliet. In België waren de eerste sporen terug te vinden in Gent. De toenemende industrialisering en groei van handel en nijverheid zouden een grote invloed hebben op de affichekunst. België lag op het kruispunt van de industriepolen Engeland, Noord-Frankrijk en het Duitse Rijngebied. Treinlijnen werden aangelegd, de telegraaf deed zijn intrede, al deze nieuwigheden werden bekend gemaakt door middel van de “plakkaatkunst”. Bij de kleurenlithografie die meestal een artistiek geheel vormde, was de tekst van minder belang en kreeg het beeld alle aandacht. Dit zien we ook bij de toeristische affiche. In het laatste kwart van de 19de eeuw was de publiciteit voor een badplaats van groot belang. De steden en gemeenten aan de Belgische kunst waren in volle ontplooiing vanaf De Panne tot in Knokke. De affiche was dan ook een uitmuntend middel om dit toerisme te propaganderen. De diverse toeristische activiteiten werden door middel van aanplakbiljetten verkondigd.


D. Lannoy