MENU

Rubensgrafiek uit het Brugse Prentenkabinet

Tentoonstellingen

i.s.m. de Stedelijke Musea Brugge
Eén van de minder gekende afdelingen van de Brugse Stedelijke Musea is het prentenkabinet, ook het Steinmetzkabinet genoemd. John Steinmetz, een Engelsman die in Brugge verbleef, schonk in 1863 zijn verzameling grafiek aan de stad Brugge. De verzameling bestaat uit 3000 tekeningen en 14000 prenten. Inspelend op het Rubensthema van de Brugse Antiekbeurs werd een selectie gemaakt uit de Rubens grafiek die het prentenkabinet bezit.
Pieter Paul Rubens (1577-1640) bepaalde grotendeels het kunstgebeuren in de Zuidelijke Nederlanden van de 17de eeuw. Alhoewel hij zelf amper aan een paar etsen werkte, zijn honderden prenten gestoken naar zijn schilderijen of tekeningen. Meestal zijn het dus kopieën van schilderijen of tekeningen, en zijn de afdrukken dan ook meestal het spiegelbeeld van het ontwerp. De kleurenpracht uit Rubens’ schilderijen werden geïmiteerd door de vele grijsgradaties die worden bekomen door diverse verfijnde arceringsvormen.
De thematiek die aan bod komt is identiek aan die in de schilderkunst. De contra-reformatie bepaalde voor een belangrijk deel de vele religieuze onderwerpen waarbij vooral taferelen uit het Nieuwe Testament aan bod komen.
Rubens deed een beroep op bekwame graveurs voor het steken van de koperplaten. Pieter Soutman uit Haarlem was als één van de eerste graveurs aan het atelier van Rubens verbonden, maar werd al vlug opgevolgd door Lucas Vorsterman, die zich volkomen aanpaste aan de stijl van de meester.
Op de tentoonstelling zijn nog vele prenten van andere graveurs te bezichtigen. De persoonlijke voorkeur van de collectioneur Steinmetz ging uit naar ‘De drie gratiën’, gegraveerd door Pieter de Jode de jonge.


W. Le Loup
Adj. conservator