MENU

Dubbelop

Tentoonstellingen

i.s.m. Renaat Ramon
De dichter, essayist en beeldende kunstenaar Ramon verwierf vooral naam als minimalistisch beeldhouwer. De constructivistische installatie is een vinding van Ramon: als eerste maakte hij installaties met zuiver stereometrische elementen die geplaatst en gehangen werden in functie van de beschikbare ruimte. Ramon is binnen de strenge discipline een experimenteel kunstenaar die de herhaling zwicht en de uitdaging niet schuwt. Woord en beeld vormen de sokkel waarop hij een veelzeggend en boeiend oeuvre heeft opgetrokken. Als dichter-essayist en als beeldhouwer blijft hij geduldig, langs wegen van geleidelijkheid, de grenzen verkennen van een creatief universum waarin voor hem slechts één regel van toepassing is: die van originaliteit. De drie-eenheid van maat, rede en evenwicht vormt ook het fundament van Ramons beeldend werk. In hun ruimtelijkheid, geconcipieerd vanuit de dialoog tussen geometrische vormen, vertellen de beelden geen verhaal, maar worden ze verhaal: dit van een onstoffelijke wereld die er is en er altijd zal zijn. In Ramons werk hebben de kleinste, de minimaalste ingrepen nog het levensbelang van de daardoor gewekte sensibiliteit. De beelden van Ramon verwijzen naar de eeuwige ontologische evidentie van materie in vorm, maar van een materie die door de creatieve ingreep van de kunstenaar identisch wordt aan een onvervangbare, absolute vorm. Voorts bezit elk werk vanuit zijn materiegerichtheid, arduin of verchroomd metaal, die latende uitnodiging tot een handtastelijk contact, tot een ruimtelijke omarming die ons dwingt ons te verplaatsen om het beeld in zijn totaliteit te kunnen omvatten.


Jooris van Hulle, Wim Meewis & Jan van der Hoeven