MENU

Evert Thielen

Promotie Kunstenaars

Nederland
         Menselijk realisme en gezonde spanning!

Evert Thielen (Venlo 1954) volgde zijn opleiding aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag. Mede door zijn imposante, verhalende triptieken (vijf in totaal) en zijn markante en kleurrijke schilderijen in een  realistische stijl, groeide hij uit tot een bijzonder fenomeen in de kunstwereld.

De laatste jaren exposeerde hij onder meer in diverse belangrijke Nederlandse musea zoals het Cobra Museum in Amstelveen (2002), het Westfries Museum, Hoorn (2004), Museum Jan van der Togt, Amstelveen (2000 en 2005), Het Noordbrabants Museum, Den Bosch (2005), Museum de Fundatie, Zwolle (2011) en Slot Zeist, te Zeist (2013). Bij die gelegenheid verscheen ook nagenoeg telkens een boek over zijn oeuvre. In België nam Evert Thielen voor het eerst deel aan de prestigieuze tentoonstelling met diverse internationale grootheden uit de moderne en hedendaagse kunst omtrent de figuratieve traditie vandaag. De tentoonstelling was getiteld “Between Earth and Heaven” die wijlen Willy Vandenbussche als een soort statement organiseerde in het toenmalige Provinciaal Museum voor Moderne Kunst in Oostende.

Naast het tentoonstellen in belangrijke musea neemt Evert Thielen al vele jaren lang ook deel aan respectabele, (inter) nationale kunstbeurzen zoals de Tefaf te Maastricht. Zijn eerste deelname aan Art Nocturne Knocke 2014 is tevens een uitermate sensationele gebeurtenis die het op zich al belangrijke event een bijkomende luister zal verlenen. Zo zal het recente werk van Evert Thielen gedurende de beurs uitvoerig worden gepresenteerd bij de internationaal gerenommeerde kunsthandel Douwes Fine Art uit Amsterdam. Onlangs werd hun nieuwe galerie geopend in Hong Kong waar later ook werk van Thielen te zien zal zijn.

Thielens onderwerpkeuze en arbeidsproces zijn altijd doordacht. In zijn schilderijen hanteert  hij eeuwenoude schildertechnieken, met name die van de Vlaamse Primitieven. Hij voorziet zijn panelen van een ondertekening en brengt vervolgens laag voor laag zijn verf  minutieus aan. De verf zelf  vervaardigt hij handmatig van diverse, vermalen pigmenten vermengd met lijnolie en ei (tempera). Door de verflagen in verschillende niveaus aan te brengen ontstaat een prachtige transparantie en diepte in zijn kunstwerken; de voorstellingen worden zo levensecht mogelijk weergeven. Zijn werkwijze verraadt een extreem gevoel voor perfectionisme, liefde voor het revitaliseren van oude ambachtelijke vaardigheden en onvoorwaardelijke overgave aan het vakmanschap. Hij combineert deze toewijding met een sterke fascinatie voor verrassend actuele taferelen. Overgeleverde kennis en vaardigheden worden door hem verbonden met het moderne levensgevoel.
Doordat het werk van Evert Thielen doorgaans wordt gedefinieerd als ‘realistische schilderkunst’, wordt vaak voorbijgegaan aan de ongebruikelijke context en de buitengewone situaties die zich met name in zijn werk voordoen. Daarin openbaart zich een gelaagde werkelijkheid vol metaforen, dubbele betekenissen en subtiele verwijzingen. Die zorgen ervoor dat de voorstellingen boven de alledaagse of voorspelbare werkelijkheid uitstijgen. In recent werk komt hij dichter bij zichzelf dan ooit tevoren. Zowel subtiele details als uitbundige ensceneringen wijzen op vrijheidsdrang en een onafhankelijke opstelling. De beelden zijn zò indringend en roepen zoveel vragen op over hun herkomst, dat het onmogelijk is daar schouderophalend aan voorbij te gaan. Ze vertellen iets over het leven dat zich aan hem opdringt of openbaart en over de gebeurtenissen die zich in zijn directe omgeving hebben voltrokken. Thielen hanteert subtiele filmische effecten en toneelmatige ingrepen. In zijn voorstellingen speelt hij met voor- en achtergrond, waarbij het decor dat de achtergrond vormt even scherp is als de attributen op de voorgrond.  Door deze caleidoscopische manier van werken is hij in staat beweging en dus ook ‘tijd’ uit te drukken. Zo wordt zijn technische bekwaamheid een voorwaarde voor de weergave van eigentijdse thema’s.

Om zijn gedachten en gemoedstoestanden te vertalen naar de buitenwereld, staat vaak thematisch de mens centraal. We zien in zijn oeuvre behalve dit, ook actuele, reële objecten, zoals bijvoorbeeld een cactus, een hangmat of een kist. Deze levenloze en treffende objecten drukken samen met de menselijke figuren, vooral vrouwen, een dieper liggende betekenis uit. Op het eerste gezicht los van elkaar, maar toch zo innig verbonden. Ook zorgvuldig uitgewerkte licht- en schaduwpartijen zijn kenmerkend voor zijn voorstellingen en versterken de onderlinge relatie tussen de figuren.
“Het beeld bestaat al in mijn hoofd voordat ik het schilder. Dat bemoeilijkt soms het vinden van de voorwerpen en modellen die exact overeenstemmen met het beeld in mijn gedachten”… zegt Evert Thielen zelf.

Bronvermelding tekst en citaten uit:
Tent.cat. Museum van Moderne Kunst, 2000 Oostende, België
Wim van der Beek, “Evert Thielen, het schilderij als podium”, Zwolle 2011
Teksten:
Drs. Karin van Lieverloo, Museum de Fundatie (2011)
Kunstcriticus a.i.c.a. Hugo Brutin